Regulamin – treść w trakcie przygotowania

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Charytatywnej: „Skaczemy dla trenera” odbywającej się od 12 marca 2023 do 15 marca 2023 r. (dalej: “Akcja”) oraz zasady przeprowadzania Transakcji w ramach Ofert Charytatywnych.

2. Organizatorem Akcji jest Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy z siedzibą przy ul. Kaliska 15, 99-100 Łęczyca, NIP: 7751963748, REGON: 610384646.

3. Celem Akcji jest zgromadzenie środków, na leczenie i rehabilitację trenera Mirosława Andrysiaka.

4. Uczestnicy akcji biorą udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Ofert Charytatywnych w charakterze sprzedającego lub kupującego.

5. Akcja polega na wystawianiu przez stronę www.mklaleczyca.pl oraz darczyńców Ofert Charytatywnych, z których dochód przeznaczany jest na Cel Akcji.

6. Kupujący nabywają Oferty Charytatywne poprzez płatność gotówką lub na konto bankowe: 52 9029 0000 0106 5100 2001 0001 Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników zawierających Transakcje w ramach Ofert Charytatywnych.