Zarząd Młodzieżowego Klubu Lekkiej Atletyki w Łęczycy

Zarząd

Rafał Ignatowicz
Prezes Zarządu

Marek Szymański
Wiceprezes Zarządu

Robert Kubiak
Wiceprezes Zarządu ds. szkoleń

Krzysztof Cybulski
Sekretarz

Krzysztof Hopaluk
Członek Zarządu

Jarosław Andrysiak
Członek Zarządu

Grzegorz Sobiński
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Czesław Tecław
Waldemar Pietrzak
Ryszard Krystecki
Marta Boczkowska-Lesiak